163637

ประทับตราแบรนด์ของลูกค้า

สามารถตีตราแบรนด์ของลูกค้าได้เอง ทั้งพื้นรองเท้าด้านใน หรือด้านนอกตามความต้องการลูกค้า